<< Strona główna
2014-08-21 19:59

SZANOWNI PAŃSTWO !

Serdecznie witam na stronie internetowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.


Misją Zakładu jest:


„Naszym Pacjentom ofiarujemy ciepło rąk i serc oraz otwartość umysłów”Zakład świadczy usługi medyczne na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewnia Pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy.Dr n. med. Janusz Czekaj
Dyrektor Naczelny


Copyright © 2013 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie (kod: 30-663), ul. Wielicka 267,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000057996,
posiadający NIP nr 679-20-26-141 oraz REGON nr 351239953.
Wszelkie prawa zastrzeżone.